Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Laatimispäivä 8.4.2018


Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Rekisterinpitäjä

Pasilan Eläkkeensaajat ry


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Puheenjohtaja Raija Hukkamäki, Pakkamestarinkatu 3 D 153, 00520 Helsinki

gsm 040 041 6322, raija.hukkamaki@gmail.com


Rekisterin nimi


Pasilan Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyntarkoitus


Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Pasilan Eläkkeensaajat ry:n jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, yhdistyksen sääntöjen mukaisten tarkoitusperien määrittelemää toimintaa varten, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.


Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin on tallennettu jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika, kotipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksiliittymisaika, jäsenmaksutiedot.

Yhdistyksen toiminnan yhteydessä kertyy tietoja yhdistyksen, EKL ry:n, sekä EKL ry:n Helsingin piiri ry:n luottamustehtävistä. Harrastekerhoja varten kerätään tietoja harrastuksista, mikäli henkilö haluaa antaa niitä yhdistyksen tietoon.


Säännönmukaiset tietolähteet


Yhdistys saa tiedot yhdistyksen jäseniltä. Jäsenen tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen puheenjohtajalle, jäsenasiainhoitajalle tai matkavastaavalle. Yhdistyksestä eronneiden tai erotettujen jäsenten tiedot poistetaan sääntöjen 6 &:n mukaisesti.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:lle Eläkkeensaaja-lehden lähettämistä varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:lle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten. Joidenkin matkanjärjestäjien vaatimat nimi- ja syntymäaikatiedot luovutetaan tarvittaessa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterinsuojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto


Oikeus käyttää jäsenrekisteriä on yhdistyksen jäsenasiainhoitajalla, puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot


Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana yhdistyksen kotisivuohjelmaa. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on erillisen käyttöoikeuden saaneilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien antamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenrekisteriin pääsy tapahtuu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.


Paperiset jäsenilmoitukset säilytetään jäsenasiainhoitajan toimesta siihen asti, kun niiden käyttötarkoitus on saavutettu. Paperiset jäsenilmoitukset ja jäsenrekisteristä mahdollisesti otetut paperikopiot hävitetään silppuamalla tai polttamalla.Hyväksytty Pasilan Eläkkeensaajat ry:n hallituksen kokouksessa

9.4.2018.