Yhteystiedot

Kerhojen/Vertaisryhmien vetäjät

Elokuvakerho
Maritta Hänninen 0408431493    maritta.hanninen@dic.fi

Jooga -

Pasilan porisijat
Marjaliisa Riikonen 0407257033
marjaliisa.riikonen@wmail.fi

Eeva Kulmanen 0503042982
eeva.kulmanen@gmail.com

Petankki                              Merja Aro 0443203805
Aulis Sinisalo 09-141206

Tuolijumppa
Anja Sinisalo 0405473308    anja.sinisalo@welho.com

Matkailuryhmä

Margit Isomäki (vetäjä), Erja Luomanmäki, Asma Olin, Armi Vikstedt

Kulttuuriryhmä

Raija Hukkamäki Raija (vetäjä), Veikko Byysing, Erja Luomanmäki, Asma Olin

Emännät

Ryhmä 1

Kaarina Heikkinen 0503204872, kaarina.heikkinen@kotikone.fi  Kaarin Hyvärinen 0453115117, hkaarin30@gmail.com            Tuula Kortet 0505907813, tuula.kortet@hotmail.com          Maire Saarela 0503649944, maire@saarela.net

Ryhmä 2

Mirja Korhonen 0503276204, mirjamannela@gmail.com      Eeva Lankinen 0404115341,    Aila Mehtonen 0405906279, aila.mehtonen@resiina.fi      Hillevi Mutikainen 0407632015, hillevi.mutikainen@elisanet.fi

 

Toiminnantarkastajat
Helena Korkiakangas    0503279250

Varatoiminnantarkastaja
Kaija Matikainen

EKL:n Helsingin piiri ry:n hallitus
Raija Hukkamäki, varsinainen jäsen
Margit Isomäki, varajäsen

EKL:n Helsingin piiri ry:n
piirikokousedustajat

Varsinaiset edustajat
Jarmo Mielonen, Pirjo Setälä, Anja Sinisalo, Ritva Westerlund

Varaedustajat
Veikko Byysing, Helena Fjäder, Maira Niinisuo, Asma Olin

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 27.4.1998

Yhdistys perustettu 1977, toiminta hiipunut, käynnistetty uudelleen vuonna 1995

Rekisterinumero 125409

Y-tunnus 2689010 - 1

Tilinumero FI03 5723 3320 0214 79

Yhdistyksen kotisivut: http://pasila.elakkeensaajat.fi

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2019

 

Raija Hukkamäki

puheenjohtaja

0400416322

raija.hukkamaki@gmail.com

 

Helena Fjäder 

jäsenasiat

0505823649

fjaderhelena@gmail.com

Margit Isomäki

varapuheenjohtaja, matkavastaava

0400866005

margit.isomaki@gmail.com

Eeva Kulmanen 

0503042982

eevakulmanen@gmail.com

Erja Luomanmäki 

tiedottaja

0405680179

erjalle@gmail.com

Asma Olin 

0405322279

asma.olin@gmail.com

Pirjo Setälä 

0503813572

pirjo.setala@wmail.fi

Anja Sinisalo

taloudenhoitaja

0405473308

anja.sinisalo@welho.com

Ritva Westerlund 

0505780430

ritvawesterlund32@gmail.com

          

Hallituksen varajäsenet vuonna 2019

 

Veikko Byysing 

0407508688

veikko.byysing@gmail.com

 

Jarmo Mielonen

0405486190

jarmo.olavi.mielo@gmail.com

 

Maira Niinisuo 

0505160713

maira.niinisuo@gmail.com

Leila Remes 

0400800742

leila.remes@gmail.com

Anja Smått 

0445133175

anja.smatt@luukku.com

 

 

Armi Viksted

sihteeri

0505413167

armi.vikstedt@gmail.com