Yhteystiedot

Kerhojen vetäjät

Askartelu- ja käsityökerho        Armi Vikstedt 0505413167, armi.vikstedt@gmail.com

Elokuvaryhmä
Maritta Hänninen 0408431493    maritta.hanninen@dic.fi

Jooga                                   Anja Smått (yhteyshenkilö) 0445133175, anja.k.smatt@gmail.com

Kaupunkikävelyt                     Sissi Kähkönen 0503676337,   kahkonen.sissi@gmail.com ja Margit Isomäki 0400866005, margit.isomaki@gmail.com

Lukupiiri                                Eila Järvinen 0401548880, koti@eilajarvinen.net

Pasilan porisijat                     Eeva Kulmanen 0503042982, eeva.kulmanen@gmail.com ja Marjaliisa Riikonen 0407257033, riikonen.marjaliisa@gmail.com

Petankki                              
Aulis Sinisalo (09) 141206 ja Eira Kontio 0407088145

Tuolijumppa
Anja Sinisalo 0405473308    anjam.sinisalo@gmail.com

Kulttuuri- ja matkaryhmä

Margit Isomäki (vetäjä), Sissi Kähkönen, Erja Luomanmäki, Asma Olin, Anja Smått

Taloudenhoitaja Anja Sinisalo     0405473308     anjam.sinisalo@gmail.com

Toiminnantarkastaja
Helena Korkiakangas    0503279250

Varatoiminnantarkastaja
Eila Oinas 

EKL:n Helsingin piiri ry:n hallitus
Raija Hukkamäki, varsinainen jäsen
Margit Isomäki, varajäsen

EKL:n Helsingin piiri ry:n
piirikokousedustajat

Varsinaiset edustajat
Sissi Kähkönen, Pirjo Setälä, Anja Sinisalo, Ritva Westerlund

Varaedustajat
Helena Fjäder, Eila Järvinen, Asma Olin, Armi Vikstedt

Yhdistyksen edustajat yhteistyökumppaneiden toiminnassa
Pasilan alueen yhteistyöryhmä
Pirjo Setälä, Jarmo Mielonen

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 27.4.1998

Yhdistys perustettu 1977, toiminta hiipunut, käynnistetty uudelleen vuonna 1995. Jäseniä on 314.

Rekisterinumero 125409

Y-tunnus 2689010 - 1

Tilinumero FI03 5723 3320 0214 79

Yhdistyksen kotisivut: http://pasila.elakkeensaajat.fi

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2022

 

Raija Hukkamäki

puheenjohtaja

0400416322

raija.hukkamaki@gmail.com

 

Helena Fjäder 

jäsenasiat

0505823649

fjaderhelena@gmail.com

Margit Isomäki

varapuheenjohtaja, matkavastaava

0400866005

margit.isomaki@gmail.com

Sissi Kähkönen

0503676337

kahkonen.sissi@gmail.com

Aulikki Laasonen

koulutusasiainhoitaja

0400746646

laasonenaulikki@gmail.com

 

Erja Luomanmäki 

tiedottaja

0405680179

erjalle@gmail.com

Asma Olin 

0405322279

asma.olin@gmail.com

Pirjo Setälä 

0503813572

pirjo.setala@wmail.fi

Armi Viksted

varataloudenhoitaja

0505413167

armi.vikstedt@gmail.com

 

 

 

Hallituksen varajäsenet vuonna 2022

 

Anelma Huhtala

0400487624

anelmah248@gmail.com

Eila Järvinen

sihteeri

0401548880

koti@eilajarvinen.net

 

Salme Koistinen

0503415470

salmekoistinen20@gmail.com

Sinikka Koski

0504051950

 

Jarmo Mielonen

0405486190

jarmo.olavi.mielo@gmail.com

 

Leila Remes 

0400800742

leila.remes@gmail.com

Anja Smått 

0445133175

anja.k.smatt@gmail.com

Ritva Westerlund 

0505780430

ritvawesterlund32@gmail.com